Handelsbetingelser

1. Aftaleindgåelse

2. Priser

3. Betaling

4. Kredit

5. Levering

6. Forsendelse 

7. Force majeure

8. Reklamation

9. Retur & Fortrydelsesret

10. Klage

11. Ejendomsforbehold

12. Produktansvar

13. Suppleringsgaranti

14. Persondatapolitik

15. Lovvalg og værneting

16. Registrerings- & virksomhedsoplysninger

 

1. Aftaleindgåelse
Et køb hos sælger forudsætter at køber har bekendtgjort sig og accepteret disse handelsbetingelser.
Tilbud givet fra sælgers side er bindende i 2 uger fra datering. Der tages forbehold for mellemsalg.

En underskrift på tilbuddet kan kræves af begge parter.

En bestilling gennemført i internetbutikken, anses som et tilbud accepteret af køber.

Ændringer inden projektets gennemførelse fra datering, så som moms, told og afgifter samt regeringsindgreb i Danmark eller udlandet så følge af uforudsete tillæg eller omkostninger, har sælgeren ret til at indregne disse i priserne.

 

2. Priser
Priser er angivet ekskl. moms ab fabrik (uden fragt) og andre gebyrer. Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer.

 

3. Betaling
Betalingsbetingelser er Netto kontant: Kreditkort / MobilePay, Kontooverførsel | E-faktura eller efter aftale med sælger.

Ved betaling med kreditkort / MobilePay opkræves der ingen gebyrer, beløbet bliver først trukket når ordren afsendes.

 

4. Kredit
Såfremt kredit gives er betalingsbetingelser netto 8 dage fra datering.

Udebliver betalingen er sælger berettiget til efter 8 dage, at beregne sig en rente af det forfaldne total beløb, svarende til 1,5 % pr. måned.
Ved delleveringer faktureres og betales disse i takt med leveringen.

Hvis der opstår en ukomplet leverance med mindre mangler, berettiger dette ikke køber til at tilbageholder hele købesummen.

 

5. Levering
Levering finder sted hurtigst muligt, men mindre andet er aftalt. Sælger tilstræber at ordrer afsendes indenfor 1-2 hverdage.

Sælger forbeholder sig retten til at dellevere en ordre. Der tages forbehold for trykfejl og lagerstyringsfejl.

 

6. Forsendelse
Alle forsendelser sker for købers regning og risiko. Ordren anses som leveret når varerne overtages af køber eller købers transportør ab fabrik.

Opstår der behov for speciel emballering, udføres dette på købers regning.

 

7. Force majeure
Er en leveringstid anført for forsendelse, gælder denne med forbehold af force majeure, uheld, mulige forsinkelser af bestilte materialer samt forsinkelser fra sælgers underleverandører.

Ved forsinkelse kan såvel køber og sælger ved anbefalet meddelelse til den anden part, frigøres for købet / salget såfremt forsinkelsen overstiger 3 måneder efter datering.

 

8. Reklamation
Når du handler hos Globifix som privatperson (B2C), har du selvfølgelig 24 måneders reklamationsret, som erhvervsperson (B2B) 12 måneders reklamationsret.. Det betyder, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Det er selvfølgelig et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd.

Du skal reklamere indenfor ”rimelig tid” efter, at du har opdaget manglen ved varen. Hvis du reklamerer indenfor 14 dage efter, at manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig.

Er reklamationen berettiget refunderer vi naturligvis dine (rimelige) fragtomkostninger.

Kontakt Kundeservice på T: 0045 6177 7675 eller E: info@globifix.com

 

9. Retur & Fortrydelsesret
Du har 14 dages fortrydelsesret, når du handler på Globifix.com Fortrydelsesretten løber fra den dag, du har modtaget varen.

Fortrydelsesretten kan kun udnyttes, hvis varen tilbageleveres i væsentligt samme stand og mængde. Fortrydelsesretten bortfalder derfor, hvis du bruger varen på en måde, som helt åbenbart forringer varens salgsværdi væsentligt. Specielt fremstillede eller frembragte varer tages ikke retur.

Du kan også fortryde købet ved at nægte at modtage varen.

Hvis du fortryder dit køb, får du naturligvis det beløb du har indbetalt til os, tilbage med undtagelse af betalt fragt. Beløbet bliver overført til det kort du har betalt med eller på din bankkonto indenfor 8 hverdage, når vi har modtaget varen retur og kontrolleret, at den lever op til reglerne for fortrydelsen.

Som privatperson (B2C) er fragt omkostninger de eneste omkostninger du har når du fortryder. Som erhvervsperson (B2B) fratrækkes også 20% på returvarer.

Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav.

Hvis du fortryder købet, kontakt Kundeservice på T: 0045 6177 7675 eller E: info@globifix.com

 

10. Klage
Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til kundeservice på T: 0045 6177 7675 eller E: info@globifix.com

Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, naevneneshus.dk

Har du bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal her - http://ec.europa.eu/odr ”

 

11. Ejendomsforbehold
Sælger forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen samt de omkostninger til varens forsendelse er betalt af køber.

Køber forpligter sig til at holder varerne nyværdiforsikret indtil fuld betaling har fundet sted.

 

12. Produktansvar
Sælger kan ikke gøres ansvarlig for skader på fast ejendom eller løsøre, for så vidt en skade indtræffes. Sælger er ikke ansvarlig for skader på produkter, der er fremstillet af køber, monteret af køber på produkter hvori sådanne indgår. Sælger kan ikke gøres ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjenelse eller andet indirekte tab.
Såfremt sælger måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køber forpligtet til at holde sælger skadesløs i samme omfang som sælgers ansvar er begrænset efter det foranstående. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af partner om erstatning iht. dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom. Sælger og køber er gensidig forpligtet til at lade sig sagsøge ved en domstol, som påstås forsaget ved leverancen.

 

13. Suppleringsgaranti
Sælger forpligter sig til indenfor en rimelig periode, at kunne supplere en leverance. Der tages forbehold for at varen kan være udgået fra underleverandører.

 

14. Persondatapolitik
Vi har brug for følgende oplysninger, når du handler hos os:
Navn, adresse, tlf.nr. mailadresse og evt. cvr, kortoplysninger, ean.

Vi registrerer og videregiver de personoplysninger, som er nødvendige for at kunne levere varen til dig.

Personoplysningerne registreres hos Visma e-conomic A/S, Powerhosting ApS, Quickpay ApS og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.
Vi samarbejder herudover med en række andre virksomheder, som opbevarer og behandler data. Virksomhederne behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke bruge dem til egne formål.

Vi samarbejder kun med databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.
Den dataansvarlige på www.globifix.com er Rasmus Andersen // Globifix.
Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi behandler om dig.
Hvis du mener, at oplysningerne er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. I nogle tilfælde har vi pligt til at slette dine persondata, hvis du beder om det. Det kan f.eks. være hvis dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi skulle bruge dem til. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen. Du kan skrive til os på: ra@globifix.com.

 

15. Lovvalg og værneting
Alle handler er omfattet af DK-B2B ”Købeloven” og ”Den Internationale Løsørekøbslov”.
Værneting for tvistigheder vedrørende handelen, er Sø- og Handelsretten i København.

 

16. Registrerings- & virksomhedsoplysninger
267invest c/o Globifix
Kongevænget 22
DK-6600 Vejen
Denmark
T: 0045 6177 7675
E: info@globifix.com
CVR nr.: 3093 6973

(Handelsbetingelserne er gyldige fra d. 25/05/2018)

© 2024 Globifix. All Rights Reserved.